Domenii de interes pentru cercetare

 • - agrochimie
  - medii de nutriţie a plantelor
  - relaţia sol - plantă în ecosistemele naturale şi agricole
  - fertilitatea solului - factori de influenţă şi control
  - evaluarea şi conservarea fertilităţii solului
  - resurse fertilizante
  - regimul şi bilanţul elementelor nutritive pe sole şi culturi
  - dirijarea nutriţiei plantelor şi calitatea producţiei agricole
  - modele şi modelarea procesului de nutriţie a plantelor
  - modelarea şi dinamica proceselor fizico - chimice din sol
  - optimizarea relaţiei sol - plantă în formarea producţiei agricole
  - modele matematice de optimizare a relaţiei îngrăşăminte - recoltă la diferite culturi
  - studii agrochimice şi elaborare planuri de fertilizare
  - sisteme de agricultură şi sisteme diferenţiate de fertilizare
  - nanomateriale şi nanotehnologii în nutriţia plantelor
  - lichide magnetice, substanţe cu rol specific în biologie şi protecţia mediului
  - strategii de fertilizare