Conducere de doctorat

Domeniul de doctorat: AGRONOMIE

 

Doctoranzi:

Zerbea Cristian

Tema de cercetare: Sisteme diferentiate de fertilizare la cultura de grâu

 

Blidariu Cosmin

Tema de cercetare: Dirijarea nutriţiei la viţa de vie şi calitatea produselor viti-vinicole

 

Jivan Claudia

Tema de cercetare: Calitatea producţiei la măr prin aport de macro şi micro nutrienţi

 

Pîslea Daniela

Tema de cercetare: Îngrăşămintele ca factor de susţinere a producţiei agricole şi de influenţă a fertilităţii solului

 

Pîrvulescu Amedeu
Tema de cercetare: Nanofluidele magnetice în contextul agriculturii durabile, securităţii alimentare şi protecţiei mediului